RIEŠENIE SPOROV

Pomôžem Vám v prípadoch, keď potrebujete na súde uplatniť svoj nárok alebo sa naopak brániť voči podanej žalobe. Mám bohatú skúsenosť so zastupovaním klientov pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov. Pri zvolení vhodnej procesnej stratégie využívam rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene.

Pri riešení sporov pre klienta zabezpečím predovšetkým:

 • právne konzultácie za účelom predchádzania vzniku sporu;
 • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie;
 • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta;
 • prípravu procesnej stratégie;
 • asistenciu pri navrhnutí a zabezpečení dôkazov;
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
 • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, príprava dohody o urovnaní nárokov;
 • vypracovanie podaní (predžalobná výzva, žaloba, odpor, vyjadrenie, odvolanie, dovolanie, návrh na nariadenie neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia a
  podobne);
 • účasť na pojednávaniach;
 • zastupovanie v konaní na rozhodcovskom súde.

ČLÁNKY NA TÚTO TÉMU

 • blockchain technológia

Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok

23 augusta, 2021|

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (7-8/2021) bol publikovaný môj článok “Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok“. V článku skúmam prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej ...

 • Stale zivy fenomen

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

2 januára, 2021|

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (12/2020) bol publikovaný môj článok "Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd". V článku analyzujem možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ...

REFERENCIE

“JUDr. Marek Kundrát zastupoval spoločnosť STRABAG PaIS v súdnych a správnych konaniach, ktoré viedla spoločnosť STRABAG PaIS resp. v konaniach, ktoré boli vedené voči spoločnosti STRABAG PaIS zo strany tretích subjektov. Vždy zastupoval záujem spoločnosti STRABAG PaIS a konal efektívne, zodpovedne a spoľahlivo, pričom pri poskytovaní právnych služieb preukázal logické a analytické myslenie, ako aj flexibilitu.”

Ing. Martin Volčko, konateľ spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

“JUDr. Marek Kundrát zastupoval našu spoločnosť v súdnych sporoch. Právne služby poskytoval vždy kvalitne a promptne reagoval na potreby spoločnosti a procesný vývoj súdnych sporov. Vždy ambiciózne zastupoval záujem spoločnosti a konal aktívne, efektívne, zodpovedne a spoľahlivo.”

Dipl. Ing. M.M., konateľ spoločnosti J*, spol. s r.o., certifikovaný výrobca plastových komponentov pre automobilový, elektronický a priemyselný trh

“Doktor Kundrát nám poskytoval právne služby odborne, flexibilne a spoľahlivo. Pri hľadaní optimálneho riešenia pre našu spoločnosť bral ohľad na naše požiadavky a promptne reagoval na meniaci sa procesný vývoj súdneho sporu. Vždy zastupoval záujem spoločnosti, pričom konal samostatne, kreatívne a zodpovedne.”

M.K., konateľ spoločnosti M* B*, s.r.o. , zaoberajúcej sa sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti obchodu

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta som využil v dlhotrvajúcom vlečúcom sa súdnom spore so Slovenskou sporiteľnou a.s. Vďaka jeho profesijnej zdatnosti, angažovanosti a vytrvalosti som spor vyhral a bol mi uznaný nárok na nezaplatený dlh a adekvátna finančná kompenzácia. Jednoznačne odporúčam ďalším potenciálnym klientom a ďakujem za poskytnuté služby a právnu pomoc.”

A.V., fyzická osoba