Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach (Fakulta baníctva ekológie a geotechnológií) som 4.10.2021 mal možnosť prednášať študentom 3. ročníka na odbornom predmete Informačný model budovy na tému “Informačný model v právnej úprave Slovenskej republiky”. K nadviazaniu vzájomnej spolupráce došlo na podnet doc. Ing. Marcely Bindzárovej Gergeľovej, PhD., ktorej týmto ďakujem za jej profesionálny prístup.

ÚGKaGIS | Odborná prednáška “Informačný model v právnej úprave Slovenskej republiky“ (tuke.sk)