OBČIANSKE PRÁVO

Poskytujem taktiež poradenstvo fyzickým osobám v oblasti občianskeho práva, predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností. V prípade potreby pre Vás vypracujem alebo budem pripomienkovať protistranou predložený návrh zmluvy.

Mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv, ako sú napr. rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, kúpno-predajné zmluvy (byt, dom, pozemok), nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o vyporiadaní bezpodielového a podielového spoluvlastníctva, zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu, ako aj s inými právnymi dokumentmi (záložné zmluvy, vecné bremená a podobne).

Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

 • analýzy právnych vzťahov a rizík v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností;
 • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva , darovacia zmluva, zámenná zmluva);
 • zastupovanie v katastrálnom konaní;
 • poradenstvo v súvislosti s vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb;
 • vypracovanie zmluvy o dielo, zmluvy o združení a podobne;
 • vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva;
 • vypracovanie zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu a podobne;
 • poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov (zmluvy o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov);
 • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

ČLÁNKY NA TÚTO TÉMU

 • darovacia

Darovacia zmluva

19 marca, 2021|

Darovacia zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Najčastejším predmetom darovania bývajú ...

 • najom byt

Nájomná zmluva

12 februára, 2021|

Nájomná zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého je nájomca za vopred dohodnutých podmienok oprávnený užívať predmet nájmu počas dohodnutej doby a prenajímateľovi vzniká nárok na ...

 • ako zalozit neziskovu organizaciu

Ako založiť neziskovú organizáciu

18 decembra, 2020|

Pre online portál www.pravnenoviny.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie neziskovej organizácie. V článku podrobne popisujem proces vzniku neziskovej spoločnosti, ...

 • kupna zmluva

Kúpno-predajná zmluva

10 júla, 2020|

Kúpno-predajná zmluva je typ zmluvy, s ktorou má praktickú skúsenosť takmer každý podnikateľ a občan. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s kúpno-predajnou zmluvou na nehnuteľnosť ...

REFERENCIE

“JUDr. Marek Kundrát ma previedol celým procesom založenia neziskovej organizácie bez zaváhania. Odbornosť, spoľahlivosť, ústretový prístup, jasne stanovený a dodržaný harmonogram, kvalitný výstup, férová cena. To boli základné atribúty našej spolupráce.”

Kristína Jenčíková, riaditeľka neziskovej organizácie AI for Slovakia, n.o.

“Služby advokáta Kundráta sme využili viac krát. Jednak v oblasti obchodného práva, ako aj v občianskom súdnom konaní.  Komunikácia bola s ním vždy na veľmi profesionálnej úrovni. Môžeme ho preto iba odporúčať. Takto erudovaného a zároveň ľudského človeka si v dnešnej dobe treba vážiť.”

P.O., Svätý Jur

“Služby a poradenstvo JUDr. Mareka Kundráta sme využili opakovane pri kúpe nehnuteľností. Vďaka jeho postrehom a pripomienkam sme sa vyhli možným komplikáciám, ktoré by vyplývali z nevýhodne formulovaných zmlúv ponúkaných druhou stranou. Pre jeho profesionálny a ľudský prístup ho v prípade potreby určite budeme kontaktovať znova.”

M.A. a E.A., Sečovce

“Právne služby JUDr. Kundráta som využil viackrát. Jedným z prípadov bola kúpa nehnuteľnosti, čo je vyčerpávajúci proces. Bolo upokojujúce vedieť, že čo sa právnej oblasti týka, mohol som sa na p. Kundráta spoľahnúť v plnej miere. JUDr. Kundrát mi pripomienkoval kúpnu zmluvu a jeho pokojný a trpezlivý prístup, profesionálna komunikácia, a dôraz na detail mi veľmi vyhovovali a v konečnom dôsledku spríjemnili celý proces. Ak budem v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, určite sa znova obrátim naňho.”

I.S., Bratislava

“Vážim si kvalitnú prácu Vašej advokátskej kancelárie, ľudský a zároveň profesionálny prístup. V prípade potreby určite opätovne využijem Vaše služby a vrelo odporúčam.”

J.N., Bratislava

“Vďaka JUDr. M. Kundrátovi sme sa vyhli nevýhodným zmluvám pri predaji majetku. Ďakujeme!”

S.L., Košice

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta sme využili pri kúpe nehnuteľností. Nakoľko najmä pri kúpe prvej sme s podobnou operáciou nemali žiadne skúsenosti, odborné rady a revízie zmlúv boli pre nás nenahraditeľné. Vďaka nim transakcia prebehla bez najmenších problémov. Vzhľadom na ústretový prístup, profesionalitu, odbornosť a promptné reakcie na naše požiadavky opakovane využívame služby JUDr. Kundráta a vrelo ich odporúčame každému, kto hľadá odbornú právnickú pomoc.”

R.K a V.K., Bratislava

“Keď potrebujeme vypracovať alebo overiť ponúkanú zmluvu, vždy sa obrátime na JUDr. Mareka Kundráta.”

I.L., Bernolákovo

“JUDr. Marek Kundrát nás zastupoval pri predaji nášho bytu. Keďže žijeme v USA, potrebovali sme profesionála, ktorý by dobre komunikoval a riešil záležitosť efektívne, čestne a diskrétne. Pán Kundrát vyriešil našu vec kompetentne, nemohli sme žiadať viac. Služby JUDr. Kundráta prekročili naše očakávania.”

L.P a T.P., Charlotte, USA

“Veľká vďaka za vypracované zmluvy a poskytnuté právne poradenstvo pri prenájme nehnuteľností. Vaše služby určite využijem aj v budúcnosti. Odporúčam.”

G.K., Sečovce

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta som opakovane využil pri kúpe a predaji nehnuteľností. Oceňujem jeho profesionálny prístup a aktívne pripomienkovanie zmlúv, keďže ním navrhovaná úpravy sa ukázali ako kľúčové v kritických časoch, keď developer nedodržal pôvodné zmluvné termíny a dohody. Len vďaka nim sme mali nástroje na hajenie svojich práv, čo malo pre nás vo finále aj pozitívny finančný dopad. Maximálna spokojnosť!”

M.L., Bratislava