OBČIANSKÉ PRÁVO

Poskytujem taktiež poradenstvo fyzickým osobám v oblasti občianskeho práva, predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností. V prípade potreby pre Vás vypracujem alebo budem pripomienkovať protistranou predložený návrh zmluvy.

Mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv, ako sú napr. rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, kúpno-predajné zmluvy (byt, dom, pozemok), nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o vyporiadaní bezpodielového a podielového spoluvlastníctva, zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu, ako aj s inými právnymi dokumentmi (záložné zmluvy, vecné bremená a podobne).

Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

  • analýzy právnych vzťahov a rizík v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností;
  • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností (rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluva , darovacia zmluva, zámenná zmluva);
  • zastupovanie v katastrálnom konaní;
  • poradenstvo v súvislosti s vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb;
  • vypracovanie zmluvy o dielo, zmluvy o združení a podobne;
  • vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva;
  • vypracovanie zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu a podobne;
  • poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov (zmluvy o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov);
  • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

REFERENCIE

“Právne služby JUDr. Kundráta som využil viackrát. Jedným z prípadov bola kúpa nehnuteľnosti, čo je vyčerpávajúci proces. Bolo upokojujúce vedieť, že čo sa právnej oblasti týka, mohol som sa na p. Kundráta spoľahnúť v plnej miere. JUDr. Kundrát mi pripomienkoval kúpnu zmluvu a jeho pokojný a trpezlivý prístup, profesionálna komunikácia, a dôraz na detail mi veľmi vyhovovali a v konečnom dôsledku spríjemnili celý proces. Ak budem v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, určite sa znova obrátim naňho.”

I.S., Bratislava

“Vážim si kvalitnú prácu Vašej advokátskej kancelárie, ľudský a zároveň profesionálny prístup. V prípade potreby určite opätovne využijem Vaše služby a vrelo odporúčam.”

J.N., Bratislava

“Vďaka JUDr. M. Kundrátovi sme sa vyhli nevýhodným zmluvám pri predaji majetku. Ďakujeme!”

S.L., Košice

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta sme využili pri kúpe nehnuteľností. Nakoľko najmä pri kúpe prvej sme s podobnou operáciou nemali žiadne skúsenosti, odborné rady a revízie zmlúv boli pre nás nenahraditeľné. Vďaka nim transakcia prebehla bez najmenších problémov. Vzhľadom na ústretový prístup, profesionalitu, odbornosť a promptné reakcie na naše požiadavky opakovane využívame služby JUDr. Kundráta a vrelo ich odporúčame každému, kto hľadá odbornú právnickú pomoc.”

R.K a V.K., Bratislava

“Keď potrebujeme vypracovať alebo overiť ponúkanú zmluvu, vždy sa obrátime na JUDr. Mareka Kundráta.”

I.L., Bernolákovo

“JUDr. Marek Kundrát nás zastupoval pri predaji nášho bytu. Keďže žijeme v USA, potrebovali sme profesionála, ktorý by dobre komunikoval a riešil záležitosť efektívne, čestne a diskrétne. Pán Kundrát vyriešil našu vec kompetentne, nemohli sme žiadať viac. Služby JUDr. Kundráta prekročili naše očakávania.”

L.P a T.P., Charlotte, USA

“Veľká vďaka za vypracované zmluvy a poskytnuté právne poradenstvo pri prenájme nehnuteľností. Vaše služby určite využijem aj v budúcnosti. Odporúčam.”

G.K., Sečovce

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta som opakovane využil pri kúpe a predaji nehnuteľností. Oceňujem jeho profesionálny prístup a aktívne pripomienkovanie zmlúv, keďže ním navrhovaná úpravy sa ukázali ako kľúčové v kritických časoch, keď developer nedodržal pôvodné zmluvné termíny a dohody. Len vďaka nim sme mali nástroje na hajenie svojich práv, čo malo pre nás vo finále aj pozitívny finančný dopad. Maximálna spokojnosť!”

M.L., Bratislava