Pre online portál www.pravnenoviny.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie neziskovej organizácie. V článku podrobne popisujem proces vzniku neziskovej spoločnosti, jej založenia a následnej registrácie v zmysle Zákona o neziskových organizáciách.

Obsahom článku je najmä:

  1. vysvetlenie, ktoré činnosti Zákon o neziskových organizáciách považuje za všeobecne prospešné služby,
  2.  akým spôsobom prebieha vznik neziskovej organizácie (založenie a registrácia),
  3.  akú dokumentáciu je v zmysle Zákona o neziskových organizáciách nevyhnutné pripraviť a čo má obsahovať (najmä zakladacia listina a štatút),
  4.  ako aj upozornenie, že spolu so vznikom neziskovej organizácie, vznikajú zakladateľom aj viaceré povinnosti, ktoré Zákon o neziskových organizáciách v prípade ich neplnenia sankcionuje.

Článok v jeho úplnom znení nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.pravnenoviny.sk/ako-zalozit-neziskovu-organizaciu

V prípade, ak uvažujete nad založením neziskovej organizácie, neváhajte a obráťte sa na mňa.