Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (7-8/2021) bol publikovaný môj článok “Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok“. V článku skúmam prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriavam sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazujem na ...

Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok2021-08-23T13:59:00+02:00

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (12/2020) bol publikovaný môj článok "Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd". V článku analyzujem možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom takýto procesný postup bude síce po formálnej stránke v súlade s platnou právnou úpravou ...

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd2021-03-05T11:29:00+01:00