Darovacia zmluva

Darovacia zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Najčastejším predmetom darovania bývajú hnuteľné veci (napr. mobilný telefón, nábytok, auto a podobne) alebo nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom a podobne). Čo je darovacia zmluva Darovacia zmluva prestavuje osobitný zmluvný typ definovaný v ...

Darovacia zmluva2021-03-29T15:57:24+02:00

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb

Pre online portál www.najpravo.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie záujmového združenia právnických osôb. V článku podrobne popisujem proces vzniku záujmového združenia právnických osôb, jeho založenia a následnej registrácie v zmysle Občianskeho zákonníka. Obsahom článku je najmä: aké združenia sú najbeznejšie a čo je zvyčajne ich účelom (typickými ...

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb2021-03-01T17:11:29+01:00

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého je nájomca za vopred dohodnutých podmienok oprávnený užívať predmet nájmu počas dohodnutej doby a prenajímateľovi vzniká nárok na nájomné. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s nájomnou zmluvou na nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom), avšak jej využitie je omnoho širšie. Čo je nájomná zmluva Nájomná zmluva prestavuje osobitný zmluvný ...

Nájomná zmluva2021-03-01T14:00:14+01:00

Ako založiť neziskovú organizáciu

Pre online portál www.pravnenoviny.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie neziskovej organizácie. V článku podrobne popisujem proces vzniku neziskovej spoločnosti, jej založenia a následnej registrácie v zmysle Zákona o neziskových organizáciách. Obsahom článku je najmä: vysvetlenie, ktoré činnosti Zákon o neziskových organizáciách považuje za všeobecne prospešné služby,  akým ...

Ako založiť neziskovú organizáciu2021-03-01T17:09:45+01:00

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva je typ zmluvy, s ktorou má praktickú skúsenosť takmer každý podnikateľ a občan. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s kúpno-predajnou zmluvou na nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) resp. kúpnou zmluvou na motorové vozidlo, avšak jej využitie je omnoho širšie. Čo je kúpna zmluva Kúpna zmluva prestavuje osobitný zmluvný typ definovaný v ust. ...

Kúpno-predajná zmluva2020-12-15T18:53:12+01:00