Odborná prednáška na STU v Košiciach

Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach (Fakulta baníctva ekológie a geotechnológií) som 4.10.2021 mal možnosť prednášať študentom 3. ročníka na odbornom predmete Informačný model budovy na tému "Informačný model v právnej úprave Slovenskej republiky". K nadviazaniu vzájomnej spolupráce došlo na podnet doc. Ing. Marcely Bindzárovej Gergeľovej, PhD., ktorej týmto ďakujem za jej ...

Odborná prednáška na STU v Košiciach2021-10-12T19:05:27+02:00

Zmluvná úprava informačného modelu

Zmluvná úprava práv a povinností týkajúcich sa procesu informačného modelovania stavieb a tvorby informačného modelu v súčasnosti na Slovensku nie je štandardizovaná. Aktuálny vývoj v Českej republike predstavuje jeden z možných prístupov ako je možné koncipovať zmluvné vzťahy týkajúce sa informačného modelovania stavieb. Koncept a štruktúra BIM protokolu (vrátane jeho príloh) tak ako boli ...

Zmluvná úprava informačného modelu2021-05-14T08:22:35+02:00

Informačné modelovanie stavieb (BIM) a informačný model

Online portál www.epravo.sk zverejnil môj článok, v ktorom poukazujem na absenciu jednoznačnej právnej úpravy informačných modelov a informačného modelovania stavieb v platnej právnej úprave Slovenskej republiky a s tým súvisiacu prípustnosť rôznych interpretácií právneho postavenia samotného informačného modelu, s cieľom otvoriť prípadnú odbornú diskusiu, akým spôsobom by bolo vhodné túto oblasť posudzovať a následne ...

Informačné modelovanie stavieb (BIM) a informačný model2021-04-14T07:49:50+02:00

Rozhovor pre Tatra banku o radách pre podnikateľov

Tatra banka pripravila pre živnostníkov poučný seriál, do ktorého som mal možnosť prispieť praktickými radami z oblasti práva; najmä odporúčaniami, na čo všetko by si mali začínajúci podnikatelia dávať pozor. V poradí desiatej časti seriálu SZČO? som rozprával nielen o nasledujúcich témach: aké sú práva a povinnosti živnostníkov po založení živnosti, aké zmluvné typy poznáme a na čo ...

Rozhovor pre Tatra banku o radách pre podnikateľov2021-03-05T11:28:39+01:00