Potrebuje kupujúci právnika?

Kúpa nehnuteľnosti býva jedným z najdôležitejších a možno aj najdrahších rozhodnutí v živote. Výber lokality, ako aj samotnej nehnuteľnosti, zháňanie úveru, znaleckých posudkov, sťahovanie a mnohé iné starosti majú za následok neraz to, že kupujúci úplne opomenie resp. podcení právne aspekty tohto procesu ako sú napr. overenie právneho stavu nehnuteľností, znenie kúpnopredajnej zmluvy. Aktívne zapojenie právnika [...]

Potrebuje kupujúci právnika?2020-09-18T20:25:58+02:00

V súdnej sieni

Drvivá väčšina ľudí pozná súdnu sieň výhradne z televíznych obrazoviek. Našťastie. Skutočný priebeh pojednávaní je však diametrálne odlišný od toho, čo poznáte, z amerických seriálov resp. známej slovenskej relácie. Opätovne platí, našťastie. Bez ohľadu na to, či ste podnikateľ, alebo občan, v živote občas nastanú situácie, kedy dohoda nie je možná a vzniknutý spor [...]

V súdnej sieni2020-09-01T12:52:17+02:00

Postarám sa o zmluvy, takže Vy sa môžete sústrediť na podnikanie

Podnikanie na Slovensku predstavuje z mnohých dôvodov každodennú výzvu. Dosiahnutie úspechu je podmienené množstvom faktorov, z ktorých časť viete ovplyvniť (výber zamestnancov, kvalita produktu alebo služby, marketing, atď.), iné sú zas mimo Vašu kontrolu (neustále sa meniaca legislatíva, byrokracia a podobne). Získať obchodného partnera a presvedčiť ho o potrebe Vášho produktu, resp. služby je zvyčajne [...]

Postarám sa o zmluvy, takže Vy sa môžete sústrediť na podnikanie2020-09-01T12:47:14+02:00