V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (7-8/2021) bol publikovaný môj článok “Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok“.

V článku skúmam prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriavam sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazujem na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založených na blockchainovej technológii v praxi. V závere taktiež analyzujem aktuálny vývoj právnej úpravy týkajúcej sa blockchain technológie vo svete.

Článok v jeho úplnom znení nájdete v Bulletine slovenskej advokácie č. 7-8/2021 na stranách 22 až 29.