Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva je typ zmluvy, s ktorou má praktickú skúsenosť takmer každý podnikateľ a občan. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s kúpno-predajnou zmluvou na nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) resp. kúpnou zmluvou na motorové vozidlo, avšak jej využitie je omnoho širšie. Čo je kúpna zmluva Kúpna zmluva prestavuje osobitný zmluvný typ definovaný v ust. ...