About Marek Kundrát

This author has not yet filled in any details.
So far Marek Kundrát has created 11 blog entries.

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Najčastejším predmetom darovania bývajú hnuteľné veci (napr. mobilný telefón, nábytok, auto a podobne) alebo nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom a podobne). Čo je darovacia zmluva Darovacia zmluva prestavuje osobitný zmluvný typ definovaný v ...

Darovacia zmluva2021-03-29T15:57:24+02:00

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb

Pre online portál www.najpravo.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie záujmového združenia právnických osôb. V článku podrobne popisujem proces vzniku záujmového združenia právnických osôb, jeho založenia a následnej registrácie v zmysle Občianskeho zákonníka. Obsahom článku je najmä: aké združenia sú najbeznejšie a čo je zvyčajne ich účelom (typickými ...

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb2021-03-01T17:11:29+01:00

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého je nájomca za vopred dohodnutých podmienok oprávnený užívať predmet nájmu počas dohodnutej doby a prenajímateľovi vzniká nárok na nájomné. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s nájomnou zmluvou na nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom), avšak jej využitie je omnoho širšie. Čo je nájomná zmluva Nájomná zmluva prestavuje osobitný zmluvný ...

Nájomná zmluva2021-03-01T14:00:14+01:00

Ako správne reklamovať vady nehnuteľnosti

V predchádzajúcom článku som poukázal na dôležitosť preberacieho konania a poskytol niekoľko rád ako postupovať pri preberacom konaní. V tomto článku sa zameriavam na postup, ktorý odporúčam využiť ak kupujúci potrebuje uplatniť vady počas záručnej doby. Zmluva, na základe ktorej nadobúda vlastník nehnuteľnosť do vlastníctva, zvyčajne obsahuje osobitný článok upravujúci zodpovednosť predávajúceho za vady. Tieto ustanovenia ...

Ako správne reklamovať vady nehnuteľnosti2021-01-29T10:59:38+01:00

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (12/2020) bol publikovaný môj článok "Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd". V článku analyzujem možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom takýto procesný postup bude síce po formálnej stránke v súlade s platnou právnou úpravou ...

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd2021-03-05T11:29:00+01:00

Ako založiť neziskovú organizáciu

Pre online portál www.pravnenoviny.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie neziskovej organizácie. V článku podrobne popisujem proces vzniku neziskovej spoločnosti, jej založenia a následnej registrácie v zmysle Zákona o neziskových organizáciách. Obsahom článku je najmä: vysvetlenie, ktoré činnosti Zákon o neziskových organizáciách považuje za všeobecne prospešné služby,  akým ...

Ako založiť neziskovú organizáciu2021-03-01T17:09:45+01:00

Rozhovor pre Tatra banku o radách pre podnikateľov

Tatra banka pripravila pre živnostníkov poučný seriál, do ktorého som mal možnosť prispieť praktickými radami z oblasti práva; najmä odporúčaniami, na čo všetko by si mali začínajúci podnikatelia dávať pozor. V poradí desiatej časti seriálu SZČO? som rozprával nielen o nasledujúcich témach: aké sú práva a povinnosti živnostníkov po založení živnosti, aké zmluvné typy poznáme a na čo ...

Rozhovor pre Tatra banku o radách pre podnikateľov2021-03-05T11:28:39+01:00

Na čo si dať pozor pri preberaní nového bytu

Meškanie developera s odovzdaním nehnuteľnosti sa v posledných rokoch na Slovensku stalo štandardom, ktorí musia kupujúci trpezlivo tolerovať, častokrát naviac bez možnosti uplatnenia akejkoľvek zmluvnej pokuty voči meškajúcemu developerovi. V predchádzajúcom článku (Meškanie developera s odovzdaním nehnuteľnosti) som stručne načrtol možnosti kupujúceho v prípadoch omeškania developera s odovzdaním nehnuteľnosti. Ako však postupovať, keď je ...

Na čo si dať pozor pri preberaní nového bytu2020-11-28T21:42:32+01:00

Meškanie developera s odovzdaním nehnuteľnosti

Bežne sme svedkami toho, že developer niekoľko mesiacov mešká s odovzdaním bytu alebo domu v novostavbe. Dôvody sa rôznia. Niekedy je to meškanie stavebných prác pre nedostatok kapacít či zlyhanie dodávateľov, inokedy chýbajúce financovanie alebo chyby developera pri kolaudácii. Tento rok máme všetci novú skúsenosť s pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorú mnohí developeri využili na svoju obranu ...

Meškanie developera s odovzdaním nehnuteľnosti2020-11-28T21:51:46+01:00

Potrebuje kupujúci právnika?

Kúpa nehnuteľnosti býva jedným z najdôležitejších a možno aj najdrahších rozhodnutí v živote. Výber lokality, ako aj samotnej nehnuteľnosti, zháňanie úveru, znaleckých posudkov, sťahovanie a mnohé iné starosti majú za následok neraz to, že kupujúci úplne opomenie resp. podcení právne aspekty tohto procesu ako sú napr. overenie právneho stavu nehnuteľností, znenie kúpnopredajnej zmluvy. Aktívne zapojenie právnika ...

Potrebuje kupujúci právnika?2020-12-15T18:23:57+01:00