• darovacia

Darovacia zmluva

19 marca, 2021|

Darovacia zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Najčastejším predmetom darovania bývajú ...

  • najom byt

Nájomná zmluva

12 februára, 2021|

Nájomná zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého je nájomca za vopred dohodnutých podmienok oprávnený užívať predmet nájmu počas dohodnutej doby a prenajímateľovi vzniká nárok na ...

  • pravne sluzby

Potrebuje kupujúci právnika?

18 septembra, 2020|

Kúpa nehnuteľnosti býva jedným z najdôležitejších a možno aj najdrahších rozhodnutí v živote. Výber lokality, ako aj samotnej nehnuteľnosti, zháňanie úveru, znaleckých posudkov, sťahovanie a mnohé iné starosti ...

  • advokát

V súdnej sieni

26 augusta, 2020|

Drvivá väčšina ľudí pozná súdnu sieň výhradne z televíznych obrazoviek. Našťastie. Skutočný priebeh pojednávaní je však diametrálne odlišný od toho, čo poznáte, z amerických seriálov resp. ...

  • kupna zmluva

Kúpno-predajná zmluva

10 júla, 2020|

Kúpno-predajná zmluva je typ zmluvy, s ktorou má praktickú skúsenosť takmer každý podnikateľ a občan. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s kúpno-predajnou zmluvou na nehnuteľnosť ...