Pre online portál www.najpravo.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie záujmového združenia právnických osôb. V článku podrobne popisujem proces vzniku záujmového združenia právnických osôb, jeho založenia a následnej registrácie v zmysle Občianskeho zákonníka.

Obsahom článku je najmä:

  1. aké združenia sú najbeznejšie a čo je zvyčajne ich účelom (typickými príkladmi sú rôzne asociácie, agentúry, zväzy, kluby, cechy, centrá, klastre a podobne. pričom účelom združovania sú rôzne ciele ako napr. vzdelávanie, šport, umenie, turistický ruch, inovácie v IT biznise, rozvoj regionálnej štruktúry a podobne),
  2. akým spôsobom prebieha vznik záujmového združenia (založenie a registrácia),
  3. akú dokumentáciu je v zmysle Občianskeho zákonníka nevyhnutné pripraviť a čo má obsahovať (najmä zakladateľská zmluva alebo zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze zakladateľov a stanovy),
  4. ako aj upozornenie na zákonom predpísané náležitosti dokumnetácie.

Článok v jeho úplnom znení nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/z/advokat-radi-ako-zalozit-zaujmove-zdruzenie-pravnickych-osob.html

V prípade, ak uvažujete nad založením záujmového združenia právnických osôb, neváhajte a obráťte sa na mňa.