PROFIL

Celý môj profesijný život poskytujem právne poradenstvo obchodným spoločnostiam a fyzickým osobám, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva. Mám taktiež bohatú skúsenosť so zastupovaním klientov pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov.

Pri práci kladiem dôraz na odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť, s cieľom pretaviť požiadavky klienta do adekvátnej právnej pomoci. Klienti oceňujú môj konštruktívny postoj k riešeniu problémov a zodpovedný prístup.

Počas svojej praxe advokáta som poskytoval právne poradenstvo viacerým významným spoločnostiam predovšetkým v oblasti energetiky a stavebníctva  (viď časť Referencie), a to predovšetkým v Bratislave, ale aj na ostatnom území Slovenskej republiky resp. v zahraničí počas rokovaní s ich obchodnými partnermi.

Niekoľko rokov som taktiež pôsobil ako interný právnik pre švajčiarsku investičnú spoločnosť Horizon21, ako aj pre medzinárodný stavebný koncern – STRABAG. V súčasnosti aktívne pôsobím ako samostatný advokát v Bratislave zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

0+
rokov skúsenosti
0+
súdnych sporov
0+
vypracovaných zmlúv

VZDELANIE

JAZYKOVÉ VLASTNOSTI

Právne služby poskytujem klientom s ohľadom na ich individuálne potreby v slovenskom a
anglickom jazyku.

OBLASTI PRAXE

OBCHODNÉ PRÁVO

So zameraním na komplexnú právnu podporu klientov počas obchodných rokovaní a úpravu súvisiacich zmluvných vzťahov.

VIAC

OBČIANSKE PRÁVO

Poradenstvo fyzickým osobám v oblasti občianskeho práva, predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností.

VIAC

RIEŠENIE SPOROV

V prípadoch, keď potrebujete na súde uplatniť svoj nárok alebo sa naopak brániť voči podanej žalobe.

VIAC

REFERENCIE

“Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Marekovi Kundrátovi za rady a pomoc pri vypracovaní a pripomienkovaní viacerých zmlúv, ktoré sme vo firme potrebovali akútne riešiť. V krátkom časovom horizonte nám zmluvy vypracoval a osobne s nami prešiel jednotlivé dodatky k zmluvám. Sme nadmieru spokojní. Serióznosť, odbornosť a ľudský prístup sú hlavné dôvody, prečo budeme dlhodobo spolupracovať. Môžeme len odporučiť.”

Všetky referencie z obchodného práva
Anton Lesičko, konateľ spoločnosti Intero s.r.o. špecializujúcej sa na dizajn, rekonštrukcie a výstavbu interiérov

“Právne služby JUDr. Kundráta som využil viackrát. Jedným z prípadov bola kúpa nehnuteľnosti, čo je vyčerpávajúci proces. Bolo upokojujúce vedieť, že čo sa právnej oblasti týka, mohol som sa na p. Kundráta spoľahnúť v plnej miere. JUDr. Kundrát mi pripomienkoval kúpnu zmluvu a jeho pokojný a trpezlivý prístup, profesionálna komunikácia, a dôraz na detail mi veľmi vyhovovali a v konečnom dôsledku spríjemnili celý proces. Ak budem v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, určite sa znova obrátim naňho.”

Všetky referencie z občianského práva
I.S., Bratislava

“JUDr. Marek Kundrát zastupoval našu spoločnosť v súdnych sporoch. Právne služby poskytoval vždy kvalitne a promptne reagoval na potreby spoločnosti a procesný vývoj súdnych sporov. Vždy ambiciózne zastupoval záujem spoločnosti a konal aktívne, efektívne, zodpovedne a spoľahlivo.”

Všetky referencie z oblasti riešenia sporov
Dipl. Ing. M.M., konateľ spoločnosti J*, spol. s r.o., certifikovaný výrobca plastových komponentov pre automobilový, elektronický a priemyselný trh

ODMENA

Počas úvodnej konzultácie (v trvaní max. 1 hodinu) sa oboznámim so základnými aspektmi Vášho problému a rámcovo posúdim možnosti jeho riešenia. Následne sa v prípade Vášho záujmu o právne služby dohodneme na výške odmeny.

Právne služby poskytujem za odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Druh a výška odmeny za poskytnuté právne služby závisí od okolností konkrétneho prípadu a je stanovená na základe dohody advokáta s klientom v závislosti od odbornej a časovej náročnosti poskytovanej právnej služby.

Odmenu za poskytovanie právnych služieb je možné dohodnúť nasledovnými spôsobmi:

  • hodinová odmena (podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby)
  • paušálna odmena (za úplné vybavenie veci alebo za určité časové obdobie, spravidla mesiac)
  • podielová odmena (podielom (maximálne do zákonnej výšky 20%) na hodnote veci)
  • tarifná odmena (podľa počtu realizovaných úkonov, druhu a hodnoty veci)

KONTAKT